VnSending

Kiến thức kinh tế

Sách Quản trị Kinh tế

Bộ Sách “Khởi Nghiệp 4.0” Sẽ là cẩm nang hữu ích cho ước muốn khởi nghiệp trong thời kỳ mới

Bộ Sách “Khởi Nghiệp 4.0” Sẽ là cẩm nang hữu ích cho ước muốn khởi nghiệp trong thời kỳ mới. Trong nền kinh tế 4.0, con người lần đầu tiên sở hữu toàn quyền quyết định với sự nghiệp của…

Mua sách Shark Tank là cách để bạn tiếp cận kiến thức Kinh doanh tốt nhất hiện nay

Mua và đọc sách Shark Tank là cách để bạn tiếp cận tri thức tốt nhất giúp bạn có cơ hội làm giàu như các Shark. Bộ sách Shark Tank American đang tạo nên cơn sốt khi liên tục hết…

error: Content is protected !!