VnSending

Kiến thức kinh tế

Đầu tư Phân tích mã cổ phiếu

Đánh giá cổ phiếu MBB, TCB, VCB ngành ngân hàng 2019

Bài viết này sẽ tập chung đánh giá cổ phiếu ngành ngân hàng, các mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư như MBB , TCB, VCB. Đánh giá kết quả kinh doanh và triển vọng cổ phiếu ngành ngân hàng trong năm 2019.

Đánh giá chung cổ phiếu ngành ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng dự báo đạt 14% -15% trong năm 2019. (năm 2018 ở mức 17%) NIM toàn ngành 2019 có thể sẽ giảm nhẹ xuống mức 3.4% -3.5% (cùng kỳ3.6%). Fiintech có khả năng thay đổi mô hình truyền thống. Các ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu vốn theo yêu cầu của Basel II. Các ngân hàng hoạt động lành mạnh, an toàn hơn nhờ(1) nghị quyết xử lý nợ xấu, chỉ thị 06 và luật sửa đổi các TCTD;(2) lộtrình áp dụng Basel II từ năm 2020;(3) tỷ lệ cho vay vốn ngắn hạn/cho vay trung dài hạn vềmức 40%, siết nguồn cung tín dụng vào bất động sản. Một số ngân hàng dự kiến niêm yết (OCB, MSB, Seabank,..) Chúngtôi hạ quan điểm ngành Ngân Hàng xuống TRUNG LẬPdo giảm tăng trưởng tín dụng và các ngân hàng hướng đến tăng trưởng bền vững. Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu ACB, MBB, TCB, THEO DÕI với VCB do có chất lượng tài sản tốt và khả năng sinh lời cao.

cổ phiếu ngành ngân hàng
cổ phiếu ngành ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng năm 2019 được dự báo ở mức 14%-15%do (1) nguồn cầu tín dụng, theo chúng tôi đánh giá, vẫn ở mức cao. Theo dự báo của BSC, tăng trưởng GDP dự kiến 6.7% và lạm phát = 4% trong năm 2019 (năm 2018 lần lượt là 6.8% và 3.8%) cùng với sự tăng trưởng từ khu vực tư nhân, từ đó giúp nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh tăng trưởng;(2) nguồn cung tín dụng hiện đang có xu hướng xiết chặt để đảm bảo tăng trưởng bền vững và an toàn, tái cơ cấu chậm làm giảm tốc độ tăng trưởng. Theo đánh giá của BSC, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 sẽ khoảng từ14% -15% giúp đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho hệ thống.

NIM toàn ngành 2019 có thể sẽ giảm nhẹ. Tính đến hết Q3/2018, trung bình NIM của các NH đang ở mức 3.59%, tăng 0.44% so với cùng kỳ do (1) lãi suất đầu ra tăng cao hơn so với lãi suất đầu vào;(2) tăng tỷ lệ huy động/cho vay vượt quá trần cho phép của SBV. Trong năm 2019, chúng tôi đánh giá lãi suất huy động, theo BSC, sẽ tăng từ0.25% -0.5% trong năm 2019 do lo ngại việc FED tiếp tục tăng lãi suất, lãi suất ngân hàng hiện đang ở mức cao tạo áp lực tăng lãi suất tại thị trường 1. Về lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát về việc tăng lãi suất cho vay khiến các NH có thể không tăng được lãi suất đầu ra tương ứng để giữ vững mức NIM hiện nay.

heo đó, các ngân hàng sẽ phải thay đổi, tập trung vào tận dụng nguồn casa giá rẻ(TCB, MBB,..), ngân hàng số (giúp tiết kiệm chi phí lãi) và chuyển hướng cho vay bán lẻ với lãi suất cao hơn. Theo nhận định của BSC, NIM toàn ngành Ngân hàng trong năm 2019 có thể sẽ giảm nhẹ0.1%-0.2% xuống mức 3.4% -3.5% (2018: 3.6%).

FiinTech có khả năng thay đổi mô hình ngân hàng truyền thống. Các NHTM giờ không chỉcạnh tranh với nhau mà còn với các công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng (dịch vụ thanh toán, dịch vụcho vay ….). Điều này, không chỉ gây áp lực làm giảm khả năng sinh lời và tăng trưởng của các ngân hàng mà còn đòi hỏi bản thân ngân hàng không ngừng thay đổi, cập nhật công nghệ, dịch vụ mới đểphục vụ đa dạng nhu cầu của các đối tượng khách hàng. Chiến lược hợp tác hay cạnh tranh với các công ty công nghệ, do đó sẽ tác động đến mô hình kinh doanh và lợi nhuận của các ngân hàng.

Các ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu vốn theo yêu cầu Basel II thông qua (1) chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;(2) phát hành tăng vốn cho cổ đông nước ngoài (VCB, BID).

Các nghị quyết, chỉ thị và lộ trình áp dụng Basel II tiếp tục đẩy mạnh các ngân hàng hoạt động lành mạnh, an toàn hơn. Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC), nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong năm 2018 khoảng 163,000tỷVND, dự phòng rủi ro tín dụng +30.1% yoy, tỷ lệ bao nợ xấu được cải thiện lên mức 78.2% (cùng kỳ65.4%). Hoạt động xử lý được đẩy nhanh hơn, chủ yếu nhờ nguồn dự phòng rủi ro tín dụng và thu nợ từ khách hàng. Trong năm 2019, chúng tôi cho rằng các ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, hoạt động lành mạnh và an toàn hơn khi (1) nghị quyết xử lý nợ xấu, chỉ thị 06, luật sửa đổi các TCTD trong năm 2018 và gần nhất là NĐ 986 về định hướng ngành NH từ 2018 -2025 sẽ tiếp tục hỗ trợ các NH xử lý nợ xấu dứt điểm, đảm bảo thanh khoản của hệ thống;(2) lộ trình áp dụng Basel II từ năm 2020 (hiện VCB và VIB đã áp dụng thành công) giúp các NH hướng đến nhóm có hoạt động ổn định và rủi ro thấp, nâng cao năng lực về vốn cho ngân hàng;(3) tỷ lệ vốn ngắn hạn và cho vay trung dài hạn giảm xuống còn 40%, siết chặt nguồn cung tín dụng bất động sản (nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản lên 250% từ 2019).

Một số ngân hàng dự kiến niêm yết trong thời gian tới bao gồm: OCB (VĐL 4,000 tỷ đồng), Maritimebank (VĐL 11,750 tỷ đồng), Seabank (VĐL 5,466 tỷ đồng), ABBbank (VĐL 5,319 tỷ đồng), Saigonbank (VĐL 3,080 tỷ đồng), Nam Á Bank (VĐL 3,021 tỷ đồng), Việt Á Bank (VĐL 3,500 tỷ đồng).

Quan điểm đầu tư đối với cổ phiếu ngành ngân hàng

Trong năm 2019, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm và hướng đến hoạt động của hệ thống an toàn hơn sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng DT và LN của các ngân hàng. Tăng trưởng từ thu nhập ngoài lãi cùng những kỳ vọng hoạt động ngân hàng lành mạnh, an toàn hơn nhờ việc áp dụng Basel II sẽ giúp các NH (theo đánh giá của BSC) sẽ có tăng trưởng từ10%-12% LNST trong năm tới. Tuy nhiên, các NH tại Việt Nam có mức định giá cao so với khu vực hiện tại. Do đó, chúng tôi hạ quan điểm ngành ngân hàng về TRUNG LẬP trong năm 2019 và khuyến nghị đầu tư vào các NH có chất lượng tài sản tốt và khả năng sinh lời cao như MBB, ACB,TCB..

ACB là ngân hàng ưa thích của chúng tôi với kết quả kinh doanh hoạt động lõi tăng trưởng tích cực, chất lượng tài sản tốt. Tỷ lệ nợ xấu = 0.84%, thấp hơn so với trung bình ngành = 1.76%. Hiện ACB đã trích lập xong nợ nhóm G6 và VAMC từ 2017 và sẽ ghi nhận khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản đảm bảo của nhóm G6. Về các chỉ tiêu sinh lời, NIM của ACB ở mức 3.41%, ROE = 24.56%, ROA = 1.45%, cao hơn so với trung bình ngành hiện tại (NIM = 3.46%, ROA = 0.93%, ROE = 15.61%). BSC dự báo NPAT của ACB trong năm 2019 đạt mức 5,647 tỷVND (+23.5% yoy), EPS 2019 = 5,161 VND/cp, BVPS 2019 = 24,371VND/cp với giả định (1) tăng trưởng tín dụng = 14%, NIM = 3.61%;(2) NPL = 0.26% và tỷlệ bao nợ xấu = 135%, LDR = 76%;(3) thu nhập khác 1,000 tỷVND từ thanh lý tài sản nhóm G6.

Đánh giá cổ phiếu MBB

Chúng tôi khuyến nghị MUAcổ phiếu MBB với giá mục tiêu 34,094 đồng/cp, theo phương pháp P/B. Chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ sinh lời cao, và quan trọng, ngân hàng hiện đang được định giá thấp hơn so với các ngân hàng niêm yết với P/B 1.5x, do vậy, MBB thích hợp đầu tư trung và dài hạn. Tính đến hết 9T2018, tỷ lệ casa/huy động = 32.86%, cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết nhờ có khách hàng từ Viettel + Tân cảng giúp MBB có lượng tiền cho vay lãi suất thấp. Nhờ đó, NIM của MBB = 4.49% hiện chỉ thấp hơn VPB, ROA = 1.55%, ROE = 16.16% (Trung bình ngành: ROA = 0.93%, ROE = 15.61%). Chất lượng tài sản tốt (NPL = 1.57%, tỷ lệ bao nợ xấu = 106% cao hơn so với trung bình ngành NPL = 1.76%, NPL coverage ratio = 77%).

Ngoài ra, trong năm 2019, chúng tôi kỳ vọng MCredit sẽ đóng góp cải thiện NIM của DN khi tăng quy mô và đóng góp đáng kể vào DT và LN của NH trong thời gian tới. Ngoài ra, MBB cũng sẽ thoái vốn tại Mbland, giảm tỷ lệ sở hữu từ 65.29% xuống còn 11%.BSC dự báo MBB sẽ ghi nhận LNST = 7,043 tỷ VND (+16.8% yoy), EPS 2019 = 3,100VND/cp, BVPS 2019 = 19,192 VND/cp với giả định (1) tăng trưởng tín dụng 2019 = 14%, (2) NIM = 4.51%, (3) NPL = 1.21%, NPL coverage ratio = 100%.

Đánh giá cổ phiếu TCB

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu TCB với giá mục tiêu 31,423 VND/cp theo phương pháp P/B. TCB là ngân hàng có lượng khách hàng lớn từ >7 hệ sinh thái (Vingroup, Masan,..) và là NH tiên phong đi đầu trong nhiều mảng hoạt động với tăng trưởng cao như 31% thị phần cho vay mua nhà tại HN và HCM, 77% thị phần môi giới trái phiếu, 21% thị phần bảo hiểm thông qua Manulife. BSC dự báo, trong năm 2019, TCB sẽ ghi nhận LNST = 9,092 tỷVND (+11% yoy), EPS = 2,587 VND/cp, BVPS 2019 = 17,457 VND/cp với giả định (1) tăng trưởng tín dụng 2019 = 14%, (2) NIM = 3.98%, (3) NPL = 1.87%, NPL coverage ratio = 100%, LDR = 80%.

Đánh giá cổ phiếu VCB

Chúng tôi khuyến nghị theo dõi cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 57,984 VND/cp theo phương pháp P/B. VCB là một trong những ngân hàng yêu thích của BSC với chất lượng tài sản tốt (NPL = 1.18%, thấp hơn so với trung bình ngành 1.76%, NPL coverage ratio = 155% so với trung bình ngành =77%) cùng khả năng sinh lời cao (NIM = 2.7%, ROA = 1.21%, ROE = 21%, cao hơn so với trung bình ngành NIM = 3.46%, ROA = 0.93%, ROE = 15.61%). Trong năm 2019, VCB tiếp tục theo đuổi việc phát hành cho cổ đông chiến lược là GIC và Mizuho, điều này nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. BSC dự báo, trong năm 2019, VCB sẽghi nhận LNST đạt mức 15,121tỷVND (+7.7% yoy), EPS 2019 = 4,158 VND/cp, BVPS 2019 = 23,696 VND/cp.

Trên đây là bài viết đánh giá cổ phiếu ngành ngân hàng, đánh giá và khuyến nghị đầu tư đối với các mã cổ phiếu như Cổ phiếu ACB, cổ phiếu MBB, cổ phiếu TCB, và cổ phiếu VCB ngành ngân hàng 2019.

vnsending

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!