VnSending

Kiến thức kinh tế

con đường khởi nghiệp của các tỷ phú Việt Nam

Danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam 2019

Sự xuất hiện liên tiếp của các tỷ phú đô la Việt Nam là một thành tích đáng ngạc nhiên của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Trong năm 2019, Việt Nam đã có thêm 03 tỷ…

error: Content is protected !!