VnSending

Kiến thức kinh tế

Đánh giá cổ phiếu DBD

Đánh giá cổ phiếu BDD, DHG, PME ngành dược 2019

Bài viết này sẽ tập chung đánh giá cổ phiếu ngành dược, các mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư như BDD, DHG, PME. Đánh giá kết quả kinh doanh và triển vọng cổ phiếu ngành dược trong năm 2019….

error: Content is protected !!