VnSending

Kiến thức kinh tế

Nguyễn Đăng Quang là ai

Danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam 2019

Sự xuất hiện liên tiếp của các tỷ phú đô la Việt Nam là một thành tích đáng ngạc nhiên của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Trong năm 2019, Việt Nam đã có thêm 03 tỷ…

Nguyễn Đăng Quang là ai? Wiki tiểu sử tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Ông Nguyễn Đăng Quang là một tỷ phú đô la kín tiếng sinh ngày 23/08/1963 tại tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Đăng Quang có trình độ Tiến sỹ Vật lý hạt nhân – Đại học Vật lý Ứng dụng thuộc…

error: Content is protected !!