VnSending

Kiến thức kinh tế

shark Dũng

Shark Việt hợp tác cùng Shark Dũng cứu Vina Chuối

Shark Việt hợp tác cùng Shark Dũng cứu Vina Chuối. Shark Việt mang “Vòng Kim Cô” Tới Cứu “Tôn Ngộ Không” Vina Chuối tại Shark Tank Việt Nam Mùa 2. Chia sẻ về lý do tại sao lại đầu tư…

Phỏng vấn startup Smartlog sau vụ gọi vốn trên mây

PV cafebiz đã tìm đến văn phòng Smartlog ở quận Bình Thạnh, Startup cho biết “Tôi thích Shark Hưng. Vì thường chỉ người được đầu tư mới bắt tay nhưng anh Hưng vẫn bắt tay tôi. Anh ấy nói không…

error: Content is protected !!