VnSending

Kiến thức kinh tế

Shark Việt

Shark Việt hợp tác cùng Shark Dũng cứu Vina Chuối

Shark Việt hợp tác cùng Shark Dũng cứu Vina Chuối. Shark Việt mang “Vòng Kim Cô” Tới Cứu “Tôn Ngộ Không” Vina Chuối tại Shark Tank Việt Nam Mùa 2. Chia sẻ về lý do tại sao lại đầu tư…

Lỗi định giá doanh nghiệp đang khiến Shark Tank trở nên kém chuyên nghiệp

Lỗi định giá doanh nghiệp là lỗi căn bản thường thấy của các startup khi kêu gọi đầu tư, nếu ở Shark Tank mùa 1 các lỗi này đã gặp nhiều lần và được coi như việc “chưa quen” với…

Ông Nguyễn Thanh Việt là ai? Wiki Shark Việt

Ông Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1963, tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thanh Việt là một người có tính cách mạnh mẽ, thích đọc sách và yêu mến đạo Phật. Nguyễn Thanh Việt sinh ra ở một làng…

error: Content is protected !!