VnSending

Kiến thức kinh tế

Trần Bá Dương là ai

Danh sách tỷ phú đô la của Việt Nam 2019

Sự xuất hiện liên tiếp của các tỷ phú đô la Việt Nam là một thành tích đáng ngạc nhiên của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Trong năm 2019, Việt Nam đã có thêm 03 tỷ…

Trần Bá Dương là ai? Wiki, quê ở đâu con đường trở thành tỷ phú đô la

Ông Trần Bá Dương là một tỷ phú đô la mới của Việt Nam được tạp chí Forbes bình chọn. Vậy ông Trần Bá Dương là ai? quê ở đâu, wiki tiểu sử con đường trở thành tỷ phú của…

error: Content is protected !!